13. Podpůrné dokumenty k TN

Skupina výrobkůPodskupinaSoubor
Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonukontrolní list - 01.04.kl.kvd

01_04_KL_KVD.pdf

Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonukontrolní list - 01.04.kl.srv01_04_KL_SRV.pdf
Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyššíkontrolní list - 01.05az07.kl.srv01_05az07_KL_SRV.pdf
Malty k injektážikontrolní list - 01.08.kl.kvd01_08_KL_KVD.pdf
Malty k injektážikontrolní list - 01.08.kl.srv01_08_KL_SRV.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbáchkontrolní list - 01.09.kl.kvd01_09_KL_KVD.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbáchkontrolní list - 01.09.kl.srv01_09_KL_SRV.pdf
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní: A1(1), A2(1), B(1), C(1) A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až E)(3), F Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadeníkontrolní list - 03.01.kl03_01_KL.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovekkontrolní list - 05.15.kl.kvd05_15_KL_KVD.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovekkontrolní list - 05.15.kl.srv05_15_KL_SRV.pdf
Asfaltové směsi a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1(FL)(1), A2(FL)(1), B(FL)(1), C(FL)(1), A1(FL)(2), A2(FL)(2), B(FL)(2), C(FL)(2), D(FL), E(FL) (A1(FL) až E(FL))(3), F(FL)kontrolní list - 05.16.kl.srv05_16_KL_SRV.pdf
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestáchkontrolní list - 08.01.kl08_01_KL_SRV.pdf
Prověrka systému řízení výroby u výrobce při dohledukontrolní list - 08.01.kl08_01_KL_SRV_dohled.pdf
Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsněníkontrolní list - 09.08.kl09_08_KL.pdf
Kamenivo pro drážní stavbySTO - 09.16.01.sto09_16_01_STO.pdf
Všeobecné kontrolní listyPrověrka KDV u dovozce/distributora při dohleduKL_KVD_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listyPrověrka SŘV u výrobce při dohleduKL_SRV_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listyPočáteční prověrka SŘV v místě výrobypocatecni_proverka_SRV_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listyPočáteční prověrka KDV u dovozce/distributorapocatecni_proverka_KDV_obecne.pdf
Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a čepy pro konstrukční spoje - mostní závěryrevize TN 09.04.01 ze dne 20.1.2020

EAD 120109-00-0107 based on ETAG032-4

EAD 120110-00-0110 based on ETAG032-5

EAD 120111-00-0107 based on ETAG032-6

EAD 120113-00-0107 based on ETAG032-8

09_04_01_a revize leden 2020

 

Metodický pokynTechnický návodSoubor
Metodický pokyn pro odběr vzorku výrobku a zkoušek při dohledu dle § 5 ke skupinám výrobků 08/01 a 10/0408.01, 10.04MP 01_2017_KKP.pdf
Doplněk č. 1 k MP 01/2017/KKP k přechodu PPS z § 5a na §508.01, 10.04MP_01_2017_KKP_doplnek_1.pdf
Metodický pokyn č. 02/2017/KKP/Revize1 ke stanovování požární odolnosti nenosných dělících stěn z deskových materiálů, vyšších než 4m09.07, 09.09, 11.06MP_02_2017_KKP_revize_1.pdf
Informace rozváděče10.14Informace_k_10_14_ Rozvadece.pdf
Metodický pokyn č. 01/2011/KKP k požární klasifikaci stavebních výrobkůTN ve vztahu k požární bezpečnostiMP_01_2011_KKP_pdf
Metodický pokyn č. 01/2018/KKP Zkoušení a posuzování shody požárně odolných vzduchotechnických potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla nestandardizovaných velikostí a konstrukcí10.09MP_01_2018_KKP.pdf
Metodický pokyn č. 01/2019/KKP/Revize1 Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče10.14MP_01_2019_KKP_revize_1_pdf
Metodický pokyn č. 02/2019/KKP Problematika zpracování EXAP MP_02_2019_KKP_EXAP.pdf
Metodický pokyn č. 03/2019/KKP/Revize3 Roletové požární uzávěry a obdobné uzávěry + Informace ÚNMZ08.01, 10.04MP_03_2019_KKP_revize3_Informace_UNMZ.pdf
Metodický pokyn č. 04/2019/KKP Požární odolnost SDK podhledů11.06.01.a.bMP_04_2019_KKP.pdf
Metodický pokyn č. 05/2019/KKP Poskytování výsledků požárních zkoušek výrobku jednoho výrobce dalšímu výrobci MP_05_2019_KKP.pdf
Technické podmínky - Optimalizovaný postup při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností09.12TP_ASVEP_2012.pdf
Metodika výběru- tepelná čerpadla Metodika_vyberu_tepelna_cerpadla.pdf