13. Podpůrné dokumenty k TN

Skupina výrobkůPodskupinaSoubor
Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonukontrolní list - 01.04.kl.kvd

01_04_KL_KVD.pdf

Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonukontrolní list - 01.04.kl.srv01_04_KL_SRV.pdf
Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyššíkontrolní list - 01.05az07.kl.srv01_05az07_KL_SRV.pdf
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní: A1(1), A2(1), B(1), C(1) A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až E)(3), F Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadeníkontrolní list - 03.01.kl03_01_KL.pdf

Konstrukční spojovací prostředky (Skupina výrobků 3.5,3.6,4.3,4.4)

kontrolní list-03.05,03.06,04.03,04.04.kl.srv.kvd

03.05_03.06_04.03_04.04_KL_SRV_KVD.pdf

Pojiva pro elastický mostní závěr

kontrolní list 5.15.kl.kvd05_15_KL_KVD.pdf
Pojiva pro elastický mostní závěrkontrolní list 5.15.kl.srv05_15_KL_SRV.pdf

Asfaltový koberec otevřený

Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy

Asfaltocementový beton, Asfaltem obalená kostra pro vrstvu z asfaltocementového betonu

kontrolní list 5.16.kl.srv05_16_KL_SRV.pdf
Dveře, vrata a otevíravá okna-Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnostikontrolní list  EN16034.kl.srv.EN_16034_KL_SRV.pdf
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky na únikových cestáchkontrolní list 08.01.kl.srv

08_01_KL_SRV.pdf

08_01_KL_SRV_priloha.pdf

 

Kamenivo pro drážní stavbySTO.09.16.0109_16_01_STO.pdf

EAD 120 111-00-0107

EAD 120 113-00-0107

EAD 120 110-00-0107

EAD 120 109-00-0107

 

EAD 120111-00-0107_based on ETAG032-6.pdf

EAD 120113-00-0107_based on ETAG032-8.pdf

EAD_120110-00-0107_based on ETAG032-5.pdf

EAD 120109-00-0107_based on ETAG032-4.pdf

Kontrolní  list vzorKL_proverka_Dohled_SRV.pdf
Kontrolní  list vzorKL_Proverka_Dohled_KVD.pdf

 

 

 

Metodický pokynTechnický návodSoubor
Metodický pokyn pro odběr vzorku výrobku a zkoušek při dohledu dle § 5 ke skupinám výrobků 08/01 a 10/0408.01, 10.04MP 01_2017_KKP.pdf
Doplněk č. 1 k MP 01/2017/KKP k přechodu PPS z § 5a na §508.01, 10.04MP_01_2017_KKP_doplnek_1.pdf
Metodický pokyn č. 02/2017/KKP/Revize2 ke stanovování požární odolnosti nenosných dělících stěn z deskových materiálů, vyšších než 4m09.07, 09.09, 11.06MP_02_2017_KKP_revize_2.pdf
Informace rozváděče10.14Informace_k_10_14_ Rozvadece.pdf
Metodický pokyn č. 01/2011/KKP k požární klasifikaci stavebních výrobkůTN ve vztahu k požární bezpečnostiMP_01_2011_KKP_pdf
Metodický pokyn č. 01/2018/KKP Zkoušení a posuzování shody požárně odolných vzduchotechnických potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla nestandardizovaných velikostí a konstrukcí10.09MP_01_2018_KKP.pdf
Metodický pokyn č. 01/2019/KKP/Revize2 Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče10.14MP_01_2019_KKP_revize_2_pdf
Metodický pokyn č. 01/2019/KKP/Revize3 Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče10.14MP_01_2019_KKP_revize_3.pdf
Metodický pokyn č. 02/2019/KKP Problematika zpracování EXAP MP_02_2019_KKP_EXAP.pdf
Metodický pokyn č. 03/2019/KKP/Revize3 Roletové požární uzávěry a obdobné uzávěry + Informace ÚNMZ08.01, 10.04MP_03_2019_KKP_revize3_Informace_UNMZ.pdf
Metodický pokyn č. 04/2019/KKP Požární odolnost SDK podhledů11.06.01.a.bMP_04_2019_KKP.pdf
Metodický pokyn č. 05/2019/KKP Poskytování výsledků požárních zkoušek výrobku jednoho výrobce dalšímu výrobci MP_05_2019_KKP.pdf
Technické podmínky - Optimalizovaný postup při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností09.12TP_ASVEP_2012.pdf
Metodika výběru- tepelná čerpadla Metodika_vyberu_tepelna_cerpadla.pdf
Metodický pokyn - kabelové trasy - revize 1 MP_01_2020_KKP_revize_1.pdf
Metodický pokyn -  Kabelové trasy MP_02_2020_KKP.pdf
Metodický pokyn - Kabelové trasy MP_02_2020_ČSN 73 0895_revize_1.pdf
Metodický pokyn - Stabilní hasicí zařízení 

 

MP_03_2020_KKP_SHZ.pdf

priloha 1 TD_VZOR_2020.pdf

priloha 2 DIOM_VZOR_2020.pdf

priloha 3 Komp_VZOR_2020.pdf

priloha 4 PZDS_VZOR_2020.pdf

priloha 5 OP_VZOR_2020.pdf

priloha 6 PP_VZOR_2020.pdf

priloha 7 Do_VZOR_2020.pdf

priloha 8 C_VZOR_2020.pdf

priloha 9 NO_VZOR_2020.pdf

Metodický pokyn - Rozváděče s funkčností v podmínkách požáru podle ustanovení

ČSN 73 0895:2016.

Upřesnění nebo doplnění ustanovení ČSN 73 0895

 

MP_01_2022_CSN 73 0895_revize_1.pdf

MP_01_2022_CSN 73 0895_revize_2.pdf

Metodika pro zabezpečení jednotného postupu při posuzování shody zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) 

MP_01_2023_KKP_ZOKT.pdf

 

Seznam hlavních součástí/komponentů, používaných v systémech ZOKT výrobce Seznam Komp_2023_ZOKT_VZOR.pdf