02. Stavební výrobky pro zděné stavby

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Průmyslově vyráběné malty navrhované
a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách
b) pro zdění: vyrobené na základě specifického podílu složek, o nichž lze předpokládat, že dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách sloupech a příčkách
c) pro omítky (základní/štukové) nepatří-li pod skupinu 1/9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu
 §6,8Archiv TZÚS
02_01 - Zrušen
Ano:
EN 998-1, 2
Zdicí prvky
a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5% (§6)
b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5% (§8)
c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod. (§5a
)
Zdicí prvky, na které se nevztahují normy řady ČSN EN 771-1 až 6§ 5a, 6, 802_02_01_a_b_c.pdf 
Tvárnice z betonu pro suché zdění§6,802_02_03_a_b.pdf 
Zdicí prvky z přírodního kamene§6,8Archiv TZÚS
02_02_05_a_b - Zrušen
Ano:
EN 771-6+A1
Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační
tvarové hutné§502_03_01.pdf 
tvarové izolační§502_03_02.pdf 
netvarové§502_03_03.pdf 
žárovzdorné výrobky vláknité§502_03_04.pdf 
Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Betonové tvárnice se zabudovanými tepelně izolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni, na které se nevztahuje EN 771-3§5a,6,802_04_01.pdf 
Výrobky pálené stropní 
Výrobky pálené – stropní tvarovky a vložky staticky nespolupůsobící (MIAKO)§5aArchiv TZÚS
02_05_01 - Zrušen
Ano:
EN 15037-3+A1
Pálené stropní desky - hurdisky§5a02_05_02.pdf 
Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů
Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů deklarované mimo ČSN EN 845-1,2,3§702_06_01.pdf 
Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty
a) pro konstrukční použití v maltách a injektážních maltách
b) pro ostatní použití v maltách a injektážních maltách
Plastifikační přísady do malt a injektážích malt§6,702_07_01_a_b.pdf 
Přísady zvyšující přídržnost k podkladu v maltách a injektážních maltách§6,702_07_02_a_b.pdf 
Stabilizační přísady do malt a injektážích malt§6,702_07_03_a_b.pdf 
Provzdušňovací přísady do malt a injektážních malt§6,702_07_04_a_b.pdf 
Přísady urychlující tuhnutí v maltách a injektážních maltách§6,702_07_05_a_b.pdf 
Přísady urychlující tvrdnutí v maltách a injektážních maltách§6,702_07_06_a_b.pdf 
Přísady zpomalující tuhnutí v maltách a injektážních maltách§6,702_07_07_a_b.pdf 
Těsnící přísady do malt a injektážních malt§6,702_07_08_a_b.pdf 
Hydrofobizační přísady do malt a injektážních malt§6,702_07_09_a_b.pdf 
Multifunkční a ostatní přísady do malt a injektážních malt§6,702_07_10_a_b.pdf 
Ocelová vlákna pro výztuž malt§6,7Archiv TZÚS
02_07_11_a_b - Zrušen
Ano:
EN 14889-1
Umělohmotná vlákna pro výztuž malt§6,702_07_12_a_b - ZrušenAno:
EN 14889-2