12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací záchody, macerační záchody (záchody se zařízením na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové) záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky
Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, záchodové mísy, suché a chemické záchody, pisoárová stání, turecké záchody, splachovací nádrže plastové – umělý mramor§812_01_01.pdf 
Výrobky pro zdravotně technické vybavení: splachovací záchodové mísy, splachovací nádrže, umyvadla, umývátka, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, pisoárová stání, dřezy, výlevky, turecké záchody - keramické§812_01_02.pdf 
Sprchové a vanové zástěny, přepážky, prefabrikované hygienické buňky§812_01_05.pdf 
Výrobky z umělého mramoru§812_01_06.pdf 
Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z hmot - plastové, umělý mramor§5a,7,812_02_01.pdf 
Stavebnicové veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z nehořlavých hmot – keramické§812_02_02.pdf 
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory – umělý mramor – záchodové mísy, umyvadla, splachovací nádrže§812_02_04.pdf 
Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:
- madla,
- sklopná sedátka do sprchových koutů,
- zvedací zařízení pro přemístění osob
- dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené,
- akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené
Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace§712_03_01.pdf 
Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace§712_03_02.pdf 
Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace§712_03_03.pdf 
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené§712_03_04.pdf 
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené§712_03_05.pdf 
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené§712_03_06.pdf 
Povelová souprava pro spouštění akustických orientačních a
informačních prvků pro zrakově postižené
§712_03_07.pdf