11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Výrobky pro tuhé podlahové povrchy prvky:dlažební prvky, dlaždice, profily, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a potěrové materiály nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až EFL)3, FFL
Dlažební prvky, dlaždice, mozaiky z umělého kamene - položka přešla pod CPR§5a,7,8Archiv TZÚS
11_01_04 - Zrušen

Ano:
EN 15285

Keramické obkladové prvky podlahové§5a,7,811_01_05.pdf 
Kovové deskové nebo mřížkové kryty, podlahové rošty§5a,7,811_01_06.pdf 
Podlahoviny z masivního dřeva - parketové vlysy s perem/drážkou; mozaikové pakety; lamparkety z rostlého dřeva; spojované dílce z listnatého dřeva; frézované profily; prvky krycích podlah vč. parketových bloků, s obvodovým spojem§5a,7,8Archiv TZÚS
11_01_07 - Zrušen
Ano:
EN 14342+A1
Lepené vícevrstvé podlahoviny na bázi dřeva§5a,7,811_01_08.pdf 
Tuhé laminátové podlahoviny§5a,7,8Archiv TZÚS
11_01_09 - Zrušen
Ano:
EN 14041
Licí podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic§5a,7,811_01_10.pdf 
Stěrkové podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic§5a,7,811_01_11.pdf 
Samonivelační licí hmoty a stěrkové hmoty na bázi silikátů, včetně speciálních§5a,7,811_01_12.pdf 
Zdvojené podlahy§5a,7,811_01_13.pdf 
Dlaždice z taveného čediče§5a,7,811_01_15.pdf 
Dutinové podlahy§5a,7,811_01_16.pdf 
Potěry na bázi cementu – použití do exteriéru§5a,7,811_01_17.pdf 
Vsypy§5a,7,811_01_18.pdf 
Dřevěné dýhované podlahoviny§5a,7,8Archiv TZÚS
11_01_19 - Zrušen
Ano:
EN 14342+A1
Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro vnitřní použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až EFL)3, FFL
 §5a,7Archiv TZÚS
11_02 - Zrušen
Ano:
EN 14041
Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny pro venkovní použití
 §8Archiv TZÚS
11_03 - Zrušen
Ano:
EN 14041
Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle)
Obkladové materiály na bázi dřeva pro vnitřní použití§711_04_01.pdf 
Obkladové prvky, desky z přírodního kamene§7Archiv TZÚS
11_04_02 - Zrušen

Ano:
EN 1469

Obkladové desky a fasádní obklady z břidlice §7Archiv TZÚS
11_04_03 - Zrušen
Ano:
​EN 1469
Vláknocementové desky vyztužené dřevěnými částicemi §7Archiv TZÚS
11_04_04 - Zrušen
Ano:
EN 494, EN 492, EN 12467
Obklady z plastů§711_04_05.pdf 
Keramické obkladové prvky§711_04_06.pdf 
Tvarovaná chemicky odolná kamenina§711_04_07.pdf 
Desky a tvarované prvky ze sklovláknobetonu (SVB)§711_04_08.pdf 
Obkladové prvky (pásky) vápenopískové§711_04_09.pdf 
Obkladové prvky (pásky) cihelné§711_04_10.pdf 
Keramické kachle§711_04_11.pdf 
Obkladové profily (schodišťové stupně) z přírodního kamene§711_04_12.pdf 
Obkladové prvky, desky, profily z umělého kamene§7Archiv TZÚS
11_04_13 - Zrušen
Ano:
EN 15286
Vláknocementové desky velkoformátové a maloformátové§7

Archiv TZÚS
11_04_14 - Zrušen

Ano:
EN 12467
Plastové kompozitní WPC a NFC obklady§711_04_15.pdf 

Vnější a vnitřní obkladové prvky,desky,profily, panely,fasádní obklady (např.obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelních pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky

odolná kamenina a keramické kachle) - Tenké kovové kompozitní desky (Desky tvořené tenkým nekovovým jádrem s povlakem tenkými povlakovými plechy na obou stranách,podle typu výrobku s povrchovou úpravou nebo bez ní)

§711_04_16.pdf 
Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost staveb, včetně šíření plamene po povrchu a odkapávání hmot z podhledů nebo bezpečnost při užívání nebo hygienické požadavky,
b) pro použití, na která se vztahují tepelně nebo zvukově izolační požadavky
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Obklady z plastů§5a11_05_01_a.pdf 
Obklady z plastů§711_05_01_b.pdf 
Obklady z plastů§5a,7,811_05_01_c.pdf 
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn a podhledů§5a11_05_02_a.pdf 
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn a podhledů§711_05_02_b.pdf 
Textilní krytiny v rolích (nebo dlaždicích) pro úpravu povrchů stěn a podhledů§5a,7,811_05_02_c.pdf 
Zavěšené podhledy§5aArchiv TZÚS
11_05_03_a - Zrušen
Ano:
EN 13964
Zavěšené podhledy§7Archiv TZÚS
11_05_03_b - Zrušen
Ano:
EN 13964

Sádrokartonové desky, omítky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků
a) v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech), na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) ve stěnách, příčkách nebo stropech, zamýšlených pro zvýšení požární odolnosti konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky

 §5a,7,8Archiv TZÚS
11_06 - Zrušen
Ano:
EN 13915 
Sádrokartonové samonosné podhledy§5a11_06_01_a_b.pdf 
Sádrokartonové stěny/příčky§5aArchiv TZÚS
11_06_02_a_b - Zrušen
Ne:
posuzováno podle TN 09.07.01