07. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy, zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura
 §7Archiv TZÚS
07_01 - Zrušen
Ano:
EN 13564-1
Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov
Čerpací stanice a zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
07_02_01 - Zrušen
07_02_01_neplatny.pdf
Ano:
EN 12050-1,4 
Čerpací stanice a zpětná armatura pro odpadní vody bez fekálií – položka přešla pod CPR§7Archiv TZÚS
07_02_02 - Zrušen
07_02_02_neplatny.pdf
Ano:
EN 12050-2,4 
Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím – položka přešla pod CPR§7

Archiv TZÚS
07_02_03 - Zrušen
07_02_03_neplatny.pdf

Ano:
EN 12050-3
Čerpací stanice pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek.§707_02_04.pdf 
Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk, TPE, PUR a mikroporézní pryž
 §7Archiv TZÚS
07_03 - Zrušen
Ano:
EN 681-1, 2, 3, 4
Výrobky pro venkovní kanalizační systémy
a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí 
b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty
Poklopy a vtokové mříže§5a07_04_01_a.pdf 
Betonové vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty, šachtové vložky, šachtová dna, spádišťové hlavy§807_04_01_b.pdf 
Vstupní a revizní šachty z plastů§807_04_03_b.pdf 
Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací
a) odlučovače tuků, škrobů a olejů
b) odlučovače ropných látek
Odlučovače tuků, škrobů a olejů rostlinného nebo živočišného původu (lapáky tuků)§8Archiv TZUS
07_05_01_a - Zrušen

07_05_01_a_neplatny.pdf
Ano:
EN 1825-1
Odlučovače lehkých kapalin§5a,807_05_02.b.pdf 
Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a septiky
a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu, splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Čistírny odpadních vod§707_06_01_a.pdf 
Septiky (prefabrikované) včetně příslušného vybavení, používané pro částečné čištění splaškových odpadních vod do 50 EO, které jsou určeny k instalaci pod úroveň terénu s následným dodatečným statickým zajištěním§707_06_02_a.pdf 
Vzhledem k variabilitě konstrukce a možnému způsobu použití výrobku ve stavbě nelze zpracovat společný TN. Autorizované osoby vždy zpracují STO pro konkrétní výrobek a konkrétní použití a následně zkonzultuje s koordinačním pracovištěm/zpracovatelem TN.§5a,7,807_06_03_b.pdf 
Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce)
Odpadové armatury (odpadové ventily, sifony, podlahové vpusti, střešní vtoky...)§5a07_07_01.pdf 
Plastové výrobky (PVC-U, PE, PP, SAN+PVC, ABS)§5a07_07_02.pdf 
Trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy - betonové§5a07_07_03.pdf 
Sklolaminátové výrobky§5a07_07_04.pdf 
Vláknocementové trouby a tvarovky§5a07_07_05.pdf 
Trouby a tvarovky ze sklocementového kompozitu§5a07_07_06.pdf 
Litinové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy§5a07_07_07.pdf 
Systémy pro renovaci "Close-fit" trubky PE, PVC§5a07_07_08.pdf 
Systémy pro renovaci - obložení vytvrzované přímo v místě§5a07_07_09.pdf 
Systémy pro renovaci - trubky korugované z PE, PVC§5a07_07_10.pdf 
Systémy pro renovaci - trubky z PVC-U spirálově vinuté§5a07_07_11.pdf 
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) – trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním§5a07_07_12.pdf 

Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ost.staveb.dílce) 

Trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy z polymerbetonu

§5a07_07_13.pdf 
Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnící vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu
b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu, pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) v instalacích pro dopravu /rozvádění /skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně vztahuje požadavek o úspoře energie

Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_01_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_02_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_03_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_04_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_05_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_06_a_b_c.pdf 

Tlakové plastové hadice, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Tlakové plastové hadice, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_07_a_b_c.pdf 

Hadice pryžové včetně koncovek, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Hadice pryžové včetně koncovek, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_08_a_b_c.pdf 

Sestavy nádrží z plastů, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Sestavy nádrží z plastů, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_09_a_b_c.pdf 

Sestavy nádrží z laminátu, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Sestavy nádrží z laminátu, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_10_a_b_c.pdf 

Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_11_a_b_c.pdf 

Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_12_a_b_c.pdf 

Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z litiny, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z litiny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_13_a_b_c.pdf 

Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_14_a_b_c.pdf 

Potrubní sestavy ze skla, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Potrubní sestavy ze skla, na které se vztahují požadavky reakce na oheň viz b)

§5a,7,807_08_15_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky z ABS, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z ABS, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_16_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky z PVDF, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z PVDF, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_17_a_b_c.pdf 

Předizolovaný potrubní systém, na který se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] - blíže viz technický návod

Předizolovaný potrubní systém, na který se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] - blíže viz technický návod

§5a,7,807_08_18_a_b_c.pdf 

Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_19_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_20_a_b_c.pdf 

Kompenzátory pro potrubní rozvody, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Kompenzátory pro potrubní rozvody, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_21_a_b_c.pdf 
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky, kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné armatury§5a,7,807_08_22_a_b_c.pdf 
Regulátory (např. tlaku, teploty, průtoku, hladiny)§5a,7,807_08_23_a_b_c.pdf 
Pojistné ventily§5a,7,807_08_24_a_b_c.pdf 
Pojistné /průtržné/ membrány§807_08_25_a.pdf 
Zabezpečovací armatury ostatní (kromě elektromagneticky ovládaných armatur)§5a,7,807_08_26_a_b_c.pdf 
Elektromagneticky ovládané armatury§5a,7,807_08_27_a_b_c.pdf 
Zabezpečovací zařízení pro instalaci v systémech pro přípravu teplé vody užitkové vody jako nedílná součást těchto zařízení§7,807_08_28_a_c.pdf 
Ventily pro otopná tělesa s regulátory teploty§707_08_29_c.pdf 
Odvaděče kondenzátu§7,807_08_30_a_c.pdf 

Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným teplotám (PE-RT), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným teplotám (PE-RT), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_31_a_b_c.pdf 

Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro spojování tlakových potrubních systémů z PE, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro spojování tlakových potrubních systémů z PE, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_32_a_b_c.pdf 

Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) - trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním, na kt. se nevztahují požadavky reakce na oheň (viz a, c)

Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) - trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním, na kt. se vztahují požadavky reakce na oheň (viz b)

§5a,7,807_08_33_a_b_c.pdf 

Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)]

Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)]

§5a,7,807_08_34_a_b_c.pdf 
Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby, nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry, ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla v instalacích pro dopravu/rozvod/ zásobování vody určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů
Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE)§507_09_01.pdf 
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U)§507_09_02.pdf 
Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB)§507_09_03.pdf 
Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP)§507_09_04.pdf 
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X)§507_09_05.pdf 
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP)§507_09_06.pdf 
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody§507_09_07.pdf 
Sestavy nádrží z plastů§507_09_09.pdf 
Sestavy nádrží z laminátu§507_09_10.pdf 
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin§507_09_11.pdf 
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli§507_09_12.pdf 
Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z litiny§507_09_13.pdf 
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina)§507_09_14.pdf 
Potrubní sestavy ze skla§507_09_15.pdf 
Trubky a kompletační prvky z ABS§507_09_16.pdf 
Trubky a kompletační prvky z PVDF§507_09_17.pdf 
Předizolovaný potrubní systém - blíže viz technický návod§507_09_18.pdf 
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou§507_09_19.pdf 
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C)§507_09_20.pdf 
Kompenzátory pro potrubní rozvody§507_09_21.pdf 
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami („close fit“) z PE§507_09_22.pdf 
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě („curedin- place“)§507_09_23.pdf 
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky, kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné armatury§507_09_24.pdf 
Regulátory (např. tlaku, teploty, průtoku, hladiny)§507_09_25.pdf 
Pojistné ventily§507_09_26.pdf 
Zabezpečovací armatury ostatní§507_09_27.pdf 
Zabezpečovací zařízení pro instalaci v systémech pro přípravu teplé vody užitkové vody jako nedílná součást těchto zařízení§507_09_28.pdf 
Vodoměry§507_09_29.pdf 
Těsnění pro spoje, těsnící vložky a těsnící prostředky§507_09_30.pdf 
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným teplotám (PE-RT)§507_09_31.pdf 
Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro spojování tlakových potrubních systémů z PE pro rozvody vody§507_09_32.pdf 
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) - trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním§507_09_33.pdf 
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody§507_09_34.pdf 
Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro dopravu/ rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/ chladicích systémů budovy
b) v instalacích, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
c) v instalacích, na které se vztahují požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
Plastové potrubní systémy pro dopravu plynných paliv z polyetylénu (PE)§5a07_10_01_b_c.pdf 
Plynové hadice s koncovkami - pryžové§5a07_10_02_b_c.pdf 
Plynové hadice s koncovkami – ocelové§5a07_10_03_b_c.pdf 
Přechodové spoje kov/PE (typ PE 80, PE 100), pro tlakové rozvody plynných paliv uložené v zemi§5a07_10_04_b_c.pdf 
Trubky, tvarovky a systém z oceli na hořlavá média§5a07_10_05_b_c.pdf 
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin§5a07_10_07_b_c.pdf 
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou§5a07_10_08_b_c.pdf 
Systémy pro renovaci „close-fit“ trubky PE§5a07_10_09_b_c.pdf 
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynů uložených v zemi – vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě („cured-in-place“)§5a07_10_10_b_c.pdf 
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky, kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné armatury§7,5a07_10_15_a_b_c.doc 
Regulační ventily (např. tlaku, teploty, průtoku)§7,5a07_10_16_a_b_c.pdf 
Regulátory tlaku pro plyny§7,5a07_10_17_a_b_c.pdf 
Pojistné ventily pro plyny§7,5a07_10_18_a_c.pdf 
Zabezpečovací armatury pro plyny (bezpečnostní rychlouzávěry apod. kromě elektromagneticky ovládaných armatur)§7,5a07_10_19_a_c.pdf 
Tepelné pojistky§5a07_10_20_b.pdf 
Elektromagneticky ovládané armatury pro plyny§7,5a07_10_21_a_c.pdf 
Filtry a odlučovače v instalacích pro dopravu a rozvody plynných a kapalných paliv§7,5a07_10_22_a_b_c.doc 
Filtry a odlučovače v instalacích pro dopravu a rozvody ostatních plynů§7,5a07_10_23_a_b_c.pdf 
Vlnovcové ohebné trubky z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách§5a07_10_24_b_c_novy.pdf