05. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR

Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě)
a) Pro všechna použití kromě těch, na které se vztahují požadavky o reakci na oheň

b) Pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní:
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F

Desky z tvrdých lehčených hmot mimo pěnový (EPS) a extrudovaný (XPS) polystyrén, pěnový tvrdý polyuretan (PUR), fenolickou pěnu (PF), pěnové sklo (CG), exp. perlit (EPB) a exp. korek (ICB), polyetylénovou pěnu (PEF) a přírodní organická vlákna§5a,7,805_01_11_a_b.pdf 
Pěnový polyetylén a mikroporézní pryž§5a,7,805_01_12_a_b.pdf 
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním na střechy§5a,7,8Archiv TZÚS
05_01_13_a_b - Zrušen
Ano:
EN 14315-1
Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním na stěny, podhledy, zásobníky apod.)§5a,7,8Archiv TZÚS
05_01_14_a_b - Zrušen

Ano:
EN 14315-1

Tvrdá polyuretanová pěna nanášená stříkáním pro jiné účely než plošné, neuvedené v hEN 14315-1; 14318-1; 14319-1; 14320-1§5a,7,805_01_15_a_b.pdf 
Tepelně izolační betony§5a,7,805_0​1_16_a_b.pdf 
Polystyrénbeton§5a,7,805_01_17_a_b.pdf 
Celulózová izolace§5a,7,805_01_18_a_b.pdf 
Průmyslově vyráběné textilní tepelně a zvukově izolační materiály§5a,7,805_01_19_a_b.pdf 
Izolace technického zařízení budov (TZB) a průmyslové instalace§5a,7,805_01_20_a_b.pdf 
Desky z přírodních organických vláken§5a,7,805_01_21_a_b.pdf 
Tepelně a zvukově izolační materiály zhotovené z přírodních vláken foukáním in situ§5a,7,805_01_22_a_b.pdf 
Hydroizolace
a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy
b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
Asfaltované pásy§5a,7,805_02_01_a_b_c_d.pdf 
Asfaltované pásy (spodní vrstvy střech)§5a,7,805_02_02_a_b.pdf 

Lité hydroizolační a parotěsné materiály určené pro střechy na bázi:
-bitumenových emulzí a roztoků modifikovaných polymery
-pružných nenasycených polyesterových pryskyřic vyztužených skleněnou tkaninou
-elastických nenasycených polyesterů
-bitumenů modifikovaných polymery aplikovaných za tepla
-polyuretanů
-bitumenových emulzí a roztoků
-polymerů dispergovaných ve vodě

§5a,7,805_02_03_a_b_c_d.pdf 
Fólie z plastů (spodní vrstvy střech)§6,705_02_04_a_b_c_d.pdf 
Fólie z plastů (vrchní vrstvy střech)§5a,6,7,805_02_05_a_b_c_d.pdf 
Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby 
Materiály k vytváření hydroizolačních vrstev na inženýrských stavbách s výjimkou hydroizolačních hmot k provádění izolací nátěrem nebo nástřikem§5a05_03_01.pdf 
Hydroizolační hmoty k provádění izolací nátěrem nebo nástřikem§5a05_03_02.pdf 
Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí, výrobky pro těsnění spár a prostupů železnobetonových vodonepropustných kontrukcí
Asfaltované pásy§705_04_01.pdf 
Fólie z plastů§705_04_02.pdf 
Tekuté hydroizolační hmoty§705_04_03.pdf 
Hydroizolační pásy a hydroizolační těsnicí pásky na bázi bentonitu§705_04_04.pdf 
Ploché a profilované plechy
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
střešní krytiny z plechových rovinných desek - střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar taškové krytiny - střešní krytiny z trapézových plechů - střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty§5a05_05_01_a_b_c_d_e.pdf 
střešní krytiny z plechových rovinných desek - střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar taškové krytiny - střešní krytiny z trapézových plechů - střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty§5a05_05_01_b.pdf 
střešní krytiny z plechových rovinných desek - střešní krytiny z vlnitých plechů a plechů imitujících tvar taškové krytiny - střešní krytiny z trapézových plechů - střešní krytiny plechové hladké na drážky nebo lišty§805_05_01_b_c_f.pdf 
Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Střešní asfaltové šindele včetně příslušenství ze stejného materiálu§5a,7,805_06_01_b_c.pdf 
Kompletizované střešní dílce nenosné včetně příslušenství ze stejného materiálu§705_06_03_a_b_c_d.pdf 
Dřevěné střešní šindele včetně příslušenství z téhož materiálu; preventivně chemicky chráněné proti napadení biotickými škůdci§5a,705_06_04_a_b.pdf 
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu§7,8Archiv TZÚS
05_06_05_c - Zrušen
Ano:
EN 12326-1
Střešní krytinové tašky z plastů včetně příslušenství ze stejného materiálu§5a,7,805_06_06_b_c.pdf 
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely s požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní (A1 až E)(3), F a s požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení požáru - výrobky vyžadující zkoušení§8Archiv TZÚS
05_06_08_b - Zrušen
Ano:
EN 14509
ETAG 016-1, 2
Prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely pro použití, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1(1) , A2(1) , B(1), C(1)§5aArchiv TZÚS
05_06_08_b_c - Zrušen
Ano:
EN 14509
Samonosné průsvitné střešní sestavy (kromě sestav na bázi skla)
a) pro použití ve střechách a při střešních úpravách
b) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při posuzování vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Prosvětlovací desky plastové (v provedení hladké, profilované)§5a,7,805_07_01_a_b_c.pdf 
Stavební a prosvětlovací střešní desky z termoplastů zahrnující desky polymethylmetakrylátové s dvojitou a trojitou stěnou§705_07_02_a.pdf 
Stavební a prosvětlovací střešní desky z termoplastů zahrnující desky polymethylmetakrylátové s dvojitou a trojitou stěnou§705_07_02_c.pdf 
a) Římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla, příslušenství střešních krytin pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
c) Římsové a okapové prvky, mechanické upevňovací prvky pro střešní krytiny, příslušenství střešních krytin pro použití jiná
Okapní žlaby, trouby a tvarovky plastové§5a,7,805_08_01_a_c.pdf 
Okapní žlaby, trouby a tvarovky plastové§8Archiv TZÚS
05_08_01_c.pdf - Zrušen
Ne
Okapní žlaby, trouby a tvarovky kovové§5a,7,805_08_02_a_c.pdf 
Okapní žlaby, trouby a tvarovky kovové§8Archiv TZÚS
05_08_02_c.pdf - Zrušen
Ne
Okapní plechy, lemování, oplechování apod. kovové§5a,7,805_08_03_a_c.pdf 
Okapní plechy, lemování, oplechování apod. kovové§8Archiv TZÚS
05_08_03_c.pdf - Zrušen
Ne
Římsové a okapní prvky plastové a kompozitní§5a,7,805_08_04_a_c.pdf 
Římsové a okapové prvky plastové a kompozitní§8Archiv TZÚS
05_08_04_c.pdf - Zrušen
Ne
Římsové prvky kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové příp. keramické§5a,7,805_08_05_a_c.pdf 
Římsové prvky kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové příp. keramické§8Archiv TZÚS
05_08_05_c.pdf - Zrušen
Ne
Systémové lemování střešních prostupů a kompozitní dilatační díly§7,805_08_06_b_c.pdf 
Systémové lemování střešních prostupů a kompozitní dilatační díly§8Archiv TZÚS
05_08_06_c.pdf - Zrušen
Ne
Příslušenství střešních krytin (mřížky proti hmyzu, trny proti dosedání ptáků aj.)§7,805_08_07_b_c.pdf 
Příslušenství střešních krytin (mřížky proti hmyzu, trny proti dosedání ptáků aj.)§8Archiv TZÚS
05_08_07_c.pdf - Zrušen
Ne
Mechanické upevňovací prvky pro střešní krytinu (kovové)§805_08_08_c.pdf 
Nátěry a nástřiky pro ochranu povrchu střešních krytin nebo krytin včetně stříkané vrstvy tepelné izolace (PU pěna)§7,805_08_09_b_c.pdf 
Nátěry a nástřiky pro ochranu povrchu střešních krytin nebo krytin včetně stříkané vrstvy tepelné izolace (PU pěna)§8Archiv TZÚS
05_08_09_c.pdf - Zrušen
Ne
Bezpečnostní střešní háky kovové§7,805_08_10_b_c.pdf 
Bezpečnostní upevňovací body a zařízení proti pádu z výšky (kotvicí body a zařízení) pro trvalé osazení do střešních knstrukcí, kovové§8Archiv TZÚS
05_08_10_c.pdf - Zrušen
Ne
Sněhové zachytače plastové a kompozitní§7,805_08_11_b_c..pdf 
Sněhové zachytače plastové a kompozitní§8Archiv TZÚS
05_08_11_c.pdf - Zrušen
Ne
Sněhové zachytače kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové, příp. keramické§7,805_08_12_b_c.pdf 
Sněhové zachytače kovové, vláknocementové, sklovláknobetonové, betonové, vápenopískové, keramické§8Archiv TZÚS
05_08_12_c.pdf - Zrušen
Ne
Zařízení pro přístup na střechu - lávky, plošiny, stupně plastové a kompozitní§7,805_08_13_b.pdf 
Zařízení pro přístup na střechu - lávky, plošiny, stupně kovové, betonové, vláknocementové, sklovláknobetonové, příp. keramické§7,805_08_14_b.pdf 
Žlabové háky plastové a kompozitní§7,805_08_15_b_c.pdf 
Žlabové háky kovové§7,805_08_16_b_c.pdf 
Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy 
 §7Archiv TZÚS
05_09 - Zrušen
Ano:
EN 14063-1
EN 14316-1
EN 14317-1
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou včetně montovaných s nebo bez vzduchové mezery a meziokenní vložky
a) pro vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) pro vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou (ETICS)§5a05_10_01_a_b.pdf 
Vnější montované větrané zateplovací systémy§5a05_10_02_a_b.pdf 
Vnější zateplovací systémy s kontaktně aplikovaným obkladem§5a05_10_03_a_b.pdf 
Tmely, maltoviny, lepidla a těsnicí pásky
a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí§605_11_01_a.pdf 
Tmely elastické a plastické§705_11_01_b.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní§5a,6,705_11_01_c.pdf 
Lepidla pro prvky konstrukcí neuvedená v TN 05.11.01 a§605_11_02_a.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní§5a,6,705_11_02_c.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách§605_11_03_a.pdf 
Těsnicí pásky pro překrytí spár§5a,6,705_11_03_b.c.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách§605_11_04_a.pdf 
Lepidla pro lepení podlahových prvků a podlahovin§5a,6,705_11_04_b.c.pdf 
Tmely a lepidla pro těsnění a spojování detailů střešního pláště§5a,6,705_11_05_b.c.pdf 
Spárovací malty (tmely) pro obkladové prvky a dlažby§5a,6,705_11_06_b.c.pdf 
Samonivelační tmely pro horizontální spáry§5a,6,705_11_07_b.c.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla určená pro vyrovnávání a lepení stavebních materiálů  (mimo keramické obkladové prvky a podlahoviny)§5a,6,705_11_08_b.c.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách§5a,6,705_11_09_b.c.pdf 
Tmely, maltoviny a lepidla na bázi organických pojiv pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách§5a,6,705_11_10_b.c.pdf 
Pěna pro lepení zdicích prvků při zhotovování zdiva. Vztahuje se také na lepidlo na bázi organického pojiva s minimálním nárůstem objemu po vytlačení z obalu.
Poznámka: Návrhové hodnoty mechanických vlastností zdiva lepeného na pěnu musejí být stanoveny zvlášť podle předpokladů uvedených v tab. 2.
§5a,6,705_11_11_a_b_c.pdf 
Trvalá PU/PIR pěna nanášená vytláčením z kanely, určená pro lepení tepelně izolačních materiálů z EPS, XPS, PU, nebo PF ve vnějších tepelněizolačních kompozitních systémech (ETICS) nebo systémech obdobných§5a,6,705_11_12_b_c_novy.pdf 
Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění a výrobky pro ochranu proti požáru (včetně ochranných povrchových úprav)
a) na které se vztahují požadavky na požární odolnost
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Požární tmely§5a,7,805_12_01_a_b.pdf 
Požární ucpávky§5a,7,805_12_02_a_b.pdf 
Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky 
Protipožární nátěry a nástřiky
- vyjma reaktivních (intumescentních) nátěrů (nátěrových systémů) pro požární ochranu konstrukční oceli – viz 05.13.02
- vyjma omítek a omítkových sestav určených pro požárně odolné aplikace – viz 05.13.03
§5a05_13_01.pdf 
Protipožární nátěry a nástřiky. Jen reaktivní (intumescentní) nátěry (nátěrové systémy) pro požární ochranu konstrukční oceli§5a05_13_02.pdf 
Protipožární nátěry a nástřiky. Jen omítky a omítkové sestavy určené pro požárně odolné aplikace§5a05_13_03.pdf 
Protipožární obklady (požárně ochranné panely, desky, rohože a sestavy) (Obkladové dlaždice se pokládají za panely nebo desky s menšími rozměry)§5a05_13_04.pdf 
Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva
Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů a zdiva§505_14_01.pdf 
Ochranné nátěry a povlaky kovových prvků§505_14_02.pdf 
Ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků§505_14_03.pdf 
Výrobky pro napouštění (impregnaci) dřeva určeného pro stavby§505_14_04.pdf 
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek
Asfalty pro silniční účely nemodifikované§6Archiv TZÚS
05_15_01 - Zrušen
Ano:
EN 12591, EN 13924
Asfalty pro silniční účely modifikované§6Archiv TZÚS
05_15_02 - Zrušen
Ano:
EN 14023
Asfalty ředěné a fluxované§6Archiv TZÚS
05_15_03 - Zrušen
Ano:
EN 15322
Asfaltové emulze§6Archiv TZÚS
05_15_04 - Zrušen
Ano:
EN 13808
Pojiva pro elastický mostní závěr§605_15_05.pdf 
Asfaltové směsi
a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1FL1, A2FL1, BFL1, CFL1,
A1FL2, A2FL2, BFL2, CFL2, DFL, EFL
(A1FL až  EFL)3, FFL
Asfaltový koberec otevřený§605_16_01_a.pdf 
Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy§605_16_02_a.pdf 
Asfaltocementový beton. Asfaltem obalená kostra pro vrstvu z asfaltocementového betonu.§605_16_03_a.pdf 

Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti

Asfaltový koberec mastixový pro ložní vrstvy

Asfaltový beton se zvýšeným obsahem pojiva pro podkladní vrstvy

Asfaltový beton pro železniční spodek

Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností

Asfaltová směs pro vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin

§605_16_04_a_novy.pdf 
R - materiál§605_16_05_a_novy.pdf 
Doplňkové výrobky pro betonové vozovky 
Položka přešla pod CPR§8Archiv TZÚS
05_17 - Zrušen
Ano:
EN 14188-1,3
Obrácené střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy) 
Obrácené (inverzní) střešní izolační sestavy (bez hydroizolační vrstvy)§605_18_01.pdf 
Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály:
a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky reakce na oheň
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
Průmyslově vyráběné zvukově izolační materiály ve formě rohoží a/nebo desek na bázi kompozitních materiálů/ostatních materiálů, které mohou/nemusí obsahovat:
- polymerní materiály
- recyklované plasty/pryž
- vlákna (polymerní /gumárenská)
- další aditiva (korek, bitumen, aerogel atd.)
Výrobky mohou (nemusí) mít profilovaný povrch a mohou (nemusí) být opláštěné jednostranně/oboustranně.
§5a,7,805_19_01_a_b.pdf 
Výstužné síťoviny pro tepelně izolační systémy
Skleněné síťoviny pro výztuž hmot na bázi cementu
- základní síťovina
- zesilující síťovina
§605_20_01.pdf 
Sestavy pro hydroizolace mostovek
Sestavy určené pro hydroizolaci mostovek§605_21_01.pdf 
Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1  až E)3, F
Sestavy vnitřně vodotěsných desek, včetně spojovacích pásů pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní§5a,7,805_22_01.pdf