10. Technická zařízení staveb

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů
 §6Archiv TZÚS
10_01 - Zrušen
Ano:
EN 1856-1, EN 1856-2
EN 13063-1+A1, EN 13063-2+A1, EN 13063-3
Komínové hlavy 
 §8Archiv TZÚS
10_02 - Zrušen
Ano:
EN 13502
Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)
Hlásiče kouře nasávací §5aArchiv TZÚS
10_03_01 - Zrušen
Ano:
​EN 54-20
Hlásiče teplot §5aArchiv TZÚS
10_03_02 - Zrušen
Ano:
​EN 54-5
Hlásiče teplot – lineární hlásiče teplot (teplotní kabel)§5a10_03_03.pdf 
Hlásiče plamene §5aArchiv TZÚS
10_03_04 - Zrušen
Ano:
​EN 54-10
Hlásiče lineární §5aArchiv TZÚS
10_03_05 - Zrušen
Ano:
​EN 54-12
Hlásiče kouře ionizační §5aArchiv TZÚS
10_03_06 - Zrušen
Ano:
​EN 54-7
Hlásiče tlačítkové§5aArchiv TZÚS
10_03_07 - Zrušen
Ano:
​EN 54-11
Hlásiče kouře kombinované §5aArchiv TZÚS
10_03_08 - Zrušen
Ano:
​EN 54-5, EN 54-7
Zařízení pro dodávku energie §5aArchiv TZÚS
10_03_09 - Zrušen
Ano:
​EN 54-4
Ústředny EPS §5aArchiv TZÚS
10_03_10 - Zrušen
Ano:
​EN 54-2
Požární detekční a poplachové systémy EPS§5a10_03_11.pdf 
Sprejová zařízení vodní§5a10_03_12.pdf 
Mlhová zařízení vodní§5a10_03_13.pdf 
Pěnové zařízení na těžkou pěnu§5a10_03_14.pdf 
Pěnové zařízení na střední pěnu§5a10_03_15.pdf 
Pěnové zařízení na lehkou pěnu§5a10_03_16.pdf 
Plynové hasicí zařízení na CO2§5a

10_03_17.pdf

 
Plynové hasicí zařízení na inertní plyny§5a10_03_18.pdf 
Plynové hasicí zařízení na HFC§5a10_03_19.pdf 
Prášková hasicí zařízení§5a10_03_20.pdf 
Sprinklerová zařízení vodní Sprinklerová zařízení vodní typ ESFR§5a10_03_21.pdf 
Výrobky pro řízení požáru a kouře – přirozený odvod §5aArchiv TZÚS
10_03_22 - Zrušen
Ano:
EN 12101-2
Výrobky pro řízení požáru a kouře – nucený odvod §5aArchiv TZÚS
10_03_23 - Zrušen
Ano:
​EN 12101-3
Zařízení pro potlačení výbuchu§5aArchiv TZÚS 10_03_24 - Zrušen 
Hlásiče kouře optické §5aArchiv TZÚS
10_03_25 - Zrušen
Ano:
​EN 54-7
Sprinklerová zařízení – hlavní uzavírací armatury§5a10_03_26.pdf 
Sprinklerová zařízení – čerpací zařízení§5a10_03_27.pdf 
Sprinklerová zařízení – sprinklery, kromě sprinklerů s jiným K faktorem než uvádí ČSN EN 12259-1+A1§5a10_03_28.pdf 
Sprinklerová zařízení – poplachové zvony§5aArchiv TZÚS
10_03_29 - Zrušen
Ano:
​EN 12259-4
Sprinklerová zařízení – ventilové stanice mokré §5aArchiv TZÚS
10_03_30 - Zrušen
Ano:
​EN 12259-2
Sprinklerová zařízení – ventilové stanice suché §5aArchiv TZÚS
10_03_31 - Zrušen
Ano:
​EN 12259-3
Sprinklerová zařízení - ventilové stanice předstihové§5a10_03_32.pdf 
Sprejová zařízení - sprejové hubice§5a10_03_33.pdf 
Zařízení vodní a pěnová - ventilové stanice zaplavovací§5a10_03_34.pdf 
Mlhová zařízení – mlhové hubice§5a10_03_35.pdf 
Pěnová zařízení na těžkou pěnu- pěnotvorné soupravy§5a10_03_36.pdf 
Pěnová zařízení - přiměšovací zařízení§5a10_03_37.pdf 
Pěnová zařízení na střední pěnu - proudnice na střední pěnu§5a10_03_38.pdf 
Pěnová zařízení na lehkou pěnu- pěnomet na lehkou pěnu§5a10_03_39.pdf 
Plynová hasicí zařízení – speciální hlásiče požáru §5aArchiv TZÚS
10_03_40 - Zrušen
Ano:
​EN 12094-9
Plynová hasicí zařízení – vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče §5aArchiv TZÚS
10_03_41 - Zrušen
Ano:
​EN 12094-5
Plynová hasicí zařízení – neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení§5aArchiv TZÚS
10_03_42 - Zrušen
Ano:
​EN 12094-2
Plynová hasicí zařízení – neelektrická blokovací zařízení §5aArchiv TZÚS
10_03_43 - Zrušen
Ano:
​EN 12094-6
Plynová hasicí zařízení na halony – hubice na halony§5a10_03_44.pdf 
Plynová hasicí zařízení – pružné spoje §5aArchiv TZÚS
10_03_45 - Zrušen
Ano:
​EN 12094-8
Plynová hasicí zařízení na inertní plyny – hubice na inertní plyny§5a10_03_46.pdf 
Plynová hasicí zařízení – zpětné ventily §5aArchiv TZÚS
10_03_47 - Zrušen
Ano:
​EN 12094-13
Prášková zařízení – hubice na prášek§5a10_03_48.pdf 
Pěnová zařízení na těžkou pěnu- pěnotvorné hubice§5a10_03_49.pdf 
Klapky pro řízení odvodu kouře a tepla §5aArchiv TZÚS
10_03_50 - Zrušen
Ano:
​EN 12101-8
Spínače průtoku vody; Klapky pro řízení odvodu kouře a tepla ze silničních tunelů v případě požáru §5aArchiv TZÚS
10_03_51 - Zrušen
Ano:
​EN 12101-8
Aerosolová hasicí zařízení§5a10_03_52.pdf 
Generátory aerosolu pro aerosolová hasicí zařízení§5a10_03_53.pdf 
Ohebná potrubí a pružné spoje pro rozvod vody SHZ (typ 1 nebo typ 2)§5a10_03_54.pdf 
Systémy detekce plynů§5a10_03_55.pdf 
Stabilní pěno-vodní lafetová proudnice (monitor)§5a10_03_56.pdf 
Systém videodetekce požáru§5a10_03_57.pdf 
Požárně-bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku v chráněném úseku§5a10_03_58.pdf 
Obslužné pole požární ochrany (OPPO)§5a10_03_59.pdf 
Klíčový trezor požární ochrany (KTPO)§5a10_03_60.pdf 
Stabilní hasicí zařízení - spojky pro vodní a pěnové SHZ§5a10_03_61.pdf 
Stabilní hasicí zařízení - Svěrné odbočky pro vodní a pěnové SHZ§5a10_03_62.pdf 
Stabilní hasicí zařízení - tvarovky(fitinky) pro vodní a pěnové SHZ§5a10_03_63.pdf 
Stabilní hasicí zařízení - zpětné ventily§5a10_03_64.pdf 

Srtabilni hasící zařízení - Upevňovací prvky a upevňovací systémy

pro potrubní rozvody stabilních hasících zařízení

§5a10_03_65.pdf 
Kontrolní a řídicí zařízení pro vodní a pěnová SHZ§5a10_03_66.pdf 
Tlakové spínače pro vodní a pěnová SHZ§5a10_03_67.pdf 
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Systémy pro přirozený odvod kouře a tepla§5a10_03_68_novy.pdf 
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Systémy pro nucený odvod kouře a tepla§5a10_03_69_novy.pdf 
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřené garáže 10_03_70_novy.pdf 
Požární uzávěry mimo výrobky uvedené pod poradovým číslem 1 v tabulce 8
Poklopy (uzávěry ve vodorovných požárně dělicích konstrukcích)§510_04_01.pdf 
Rolety svisle nebo vodorovně posuvné§510_04_02.pdf 
Požární uzávěry o průřezu menším než 90 000 mm2§5Archiv TZÚS
10_04_03 - Zrušen
EN 1366-12, EN 1634-2 a/nebo EN 1364-5
Vzduchotechnické požární klapky§5Archiv TZÚS
10_04_04 - Zrušen
Ano:
​EN 15650
Uzávěry pásových dopravníků§510_04_05.pdf 
Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí§510_04_06.pdf 
Požární uzávěr - kanalizační protipožární přepážka, samozhášecí kus§510_04_07.pdf 
Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí podle ČSN EN 1366-12§5

Archiv TZÚS
10_04_08 - Zrušen

Ne
Větrací mřížky podle ČSN EN 1364-5, pokud jsou určeny do podpěrných konstrukcí stěn a stropů§510_04_09.pdf 
Zařízení pro přípravu teplé vody a ústřední vytápění s výjimkou zařízení spalujících plynná paliva, tepelná čerpadla
Zásobníkové ohřívače vody s vodním ohřevem§710_05_01.pdf 
Zásobníkové ohřívače vody s parním ohřevem§710_05_02.pdf 
Zásobníkové ohřívače vody s elektrickým ohřevem (akumulační)§710_05_03.pdf 
Zásobníkové ohřívače vody s kombinovaným ohřevem§710_05_04.pdf 
Zásobníkové ohřívače vody na pevná paliva§7Archiv TZÚS
10_05_05 - Zrušen
Ano:
​EN 13240/A2
Zásobníkový ohřívač vody na kapalná paliva§710_05_06.pdf 
Elektrická otopná tělesa-sálavá topidla, vyhřívací panely, radiátory naplněné kapalinou, teplovzdušné ventilátory§710_05_07.pdf 
Elektrická otopná tělesa - akumulační kamna§710_05_08.pdf 
Elektrická otopná tělesa - topné folie§710_05_09.pdf 
Elektrické průtokové ohřívače§710_05_10.pdf 
Elektrokotle§710_05_11.pdf 
Teplovodní kotle na pevná a kapalná paliva§710_05_12.pdf 
Nízkotlaké parní kotle na pevná a kapalná paliva§710_05_13.pdf 
Tepelná čerpadla§710_05_14.pdf 
Akumulační nádrže§710_05_15.pdf 
Výměníky a výměníkové stanice§710_05_16.pdf 
Zařízení pro vytápění vnitřních prostor na pevná a kapalná paliva a) v budovách b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Sporáky na pevná paliva §7Archiv TZÚS
10_06_01_a - Zrušen
Ano:
​EN 12815/A1
Sporáky na pevná paliva §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_01_b - Zrušen
Ano:
​EN 12815/A1
Kamna s varnou plotnou na pevná paliva§7Archiv TZÚS
10_06_02_a - Zrušen
Ano:
EN 12815/A1
Kamna s varnou plotnou na pevná paliva §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_02_b - Zrušen
Ano:
​EN 12815/A1
Kamna na pevná paliva §7Archiv TZÚS
10_06_03_a - Zrušen
Ano:
​EN 13240/A2
Kamna na pevná paliva §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_03_b - Zrušen
Ano:
​EN 13240/A2
Kamna na dřevěné piliny §7Archiv TZÚS
10_06_04_a - Zrušen
Ano:
EN 13240/A2
Kamna na dřevěné piliny §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_04_b - Zrušen
Ano:
​EN 13240/A2
Kamna na dřevo §7Archiv TZÚS
10_06_05_a - Zrušen
Ano:
​EN 13240/A2
Kamna na dřevo §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_05_b - Zrušen
Ano:
​EN 13240/A2
Krby a krbová kamna na dřevo, krbové vložky §7Archiv TZÚS
10_06_06_a - Zrušen
Ano:
​EN 13229/A2
Krby a krbová kamna na dřevo, krbové vložky §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_06_b - Zrušen
Ano:
​EN 13229/A2
Kamna na kapalná paliva §7Archiv TZÚS
10_06_07_a - Zrušen
Ano:
​EN 1
Kamna na kapalná paliva §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_07_b - Zrušen
Ano:
EN 1
Kamna s varnou plotnou na kapalná paliva §7Archiv TZÚS
10_06_08_a - Zrušen
Ano:
​EN 1
Kamna s varnou plotnou na kapalná paliva §5a,7,8Archiv TZÚS
10_06_08_b - Zrušen
Ano:
EN 1
Ohřívače vzduchu na pevná a kapalná paliva§710_06_09_a.pdf 
Ohřívače vzduchu na pevná a kapalná paliva§5a,7,810_06_09_b.pdf 
Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vlastního zdroje energie a) v budovách b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – desková §5a,7,8Archiv TZÚS
10_07_01 - Zrušen
Ano:
​EN 442-1/A1
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – článková§5a,7,8Archiv TZÚS
10_07_02 - Zrušen
Ano:
​EN 442-1/A1
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – konvektory bez ventilátoru§5a,7,8Archiv TZÚS
10_07_03 - Zrušen
Ano:
​EN 442-1/A1
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – konvektory s ventilátorem §5a,7,8Archiv TZÚS
10_07_04 - Zrušen
Ano:
EN 442-1/A1
Otopná tělesa pro ústřední vytápění – trubková §5a,7,8Archiv TZÚS
10_07_05 - Zrušen
Ano:
​EN 442-1/A1
Solární kolektory a absorbéry solární energie§710_07_06_a.pdf 
Solární kolektory a absorbéry solární energie§5a,7,810_07_06_b.pdf 
Podlahové konvektory bez ventilátoru§5a,7,810_07_07.pdf 
Podlahové konvektory s ventilátorem§5a,7,810_07_08.pdf 
Chladicí, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky 
Místní a ústřední klimatizační jednotky§710_08_01.pdf 
Nástřešní klimatizační jednotky§710_08_02.pdf 
Klimatizační přístroje v uspořádání SPLIT, MULTI SPLIT a VRV (podokenní, podstropní, nástěnné, kazetové)§710_08_03.pdf 
Větrací, vytápěcí a chladicí jednotky (podokenní, podstropní, nástěnné, kazetové)§710_08_04.pdf 
Jednotky pro zpětné získávání tepla (regenerační a rekuperační)§710_08_05.pdf 
Chladicí a mrazicí zařízení (chladicí a mrazicí boxy) §7Archiv TZÚS
10_08_06 - Zrušen
Ne
Blokové chladicí jednotky nekompresorové – absorpční§7Archiv TZÚS
10_08_07 - Zrušen
Ne
Blokové chladicí jednotky kompresorové –pístové, šroubové, spirálové §7Archiv TZÚS
10_08_08 - Zrušen
Ne
Zařízení pro přípravu chladicí vody (chillery) §7Archiv TZÚS
10_08_09 - Zrušen
Ne
Jednotkové odsávače a odlučovače (prachu a exhalací)§710_08_10.pdf 
Ventilátory (k zabudování do staveb)§710_08_11.pdf 
Zvlhčovače§710_08_12.pdf 
Odvlhčovače§710_08_13.pdf 
Ventilační turbíny§710_08_14.pdf 
Rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
 
Rozvodné systémy z nekovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§5a10_09_01_a.pdf 
Rozvodné systémy z nekovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§810_09_01_b.pdf 
Rozvodné systémy z kovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§5a10_09_02_a.pdf 
Rozvodné systémy z kovových materiálů včetně příslušenství (kruhových i nekruhových průřezů)§810_09_02_b.pdf 
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost,
b) pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky pro použití, na která se vztahují požadavky na požární bezpečnost§5a10_10_01_a.pdf 
Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro potrubní rozvody a rozvody vzduchotechniky pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost§810_10_01_b.pdf 
Regulační, směšovací a zdravotně technické armatury, filtry a odlučovače systémů pro dopravu a rozvody
a) vody určené pro lidskou spotřebu
b) kapalin, kromě vody určené pro lidskou spotřebu
Vodovodní baterie – kohoutkové, pákové, termostatické, samouzavírací, nízkotlaké a termostatické směšovací armatury§5a10_11_01_a.pdf 
Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely – elektricky ovládané vodní ventily§5a,710_11_02_a_b.pdf 
Napouštěcí plovákové ventily WC, tlakové splachovače WC a pisoárových mís§710_11_03_b.pdf 
Filtry a odlučovače určené pro dopravu a rozvody kapalin§5a,710_11_06_a_b.pdf 
Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny
Beztlakové nadzemní nádrže z termoplastů a kompozitních materiálů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí§5a10_12_01.pdf 
Beztlakové podzemní nádrže - z betonu, termoplastů a ostatní pro skladování látek ohrožujících životní prostředí, mimo nádrží kovových§5a10_12_02.pdf 
Nádrže kovové nadzemní na skladování látek ohrožujících životní prostředí (topná nafta a pod.)§5a10_12_03.pdf 
Nádrže kovové podzemní na skladování látek ohrožujících životní prostředí (topná nafta a pod. )§5a10_12_04.pdf 
Beztlakové podzemní nádrže z termoplastů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí, které jsou určené k instalaci pod úroveň terénu s následným dodatečným statickým zajištěním§5a10_12_05.pdf 
Beztlakové podzemní nádrže – z kompozitních materiálů pro skladování látek ohrožujících životní prostředí§5a10_12_06.pdf 
Domovní zásuvky a vidlice 
Domovní zásuvky a vidlice§710_13_01.pdf 
Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče:
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče
a) na které se nevztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
§710_14_01_a.pdf 
Nástěnné rozváděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozváděče
b) na které se vztahují požadavky na požární odolnost nebo kouřotěsnost
§5a10_14_01_b.pdf 
Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
Elektrické a optické kabely:
a) s třídou reakce na oheň Aca, B1ca, B2ca nebo Cca
b) s třídou reakce na oheň Dca, Eca, nebo Fca
§5,710_15_01.pdf 
Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru
Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru (jen kabelové kanály)§5a10_16_01.pdf 
Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (potrubí, šachty, trubky, parapetní kanály nebo podobné systémy)§5a10_16_02.pdf 
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru
Kabelové trasy se zachováním funkčnosti v podmínkách požáru§5a10_17_01.pdf