03. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní:
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení
Dřevo na stavební konstrukce§5a, 6Archiv TZÚS
03_01_01 - Zrušen
Ano:
EN 14081-1:2005+A1:2011
Konstrukční prvky z masivního dřeva§5a, 603_01_02.pdf 
Mostní prvky§5a, 603_01_03.pdf 
Příhradové prvky z masivního dřeva spojované mechanickými spojovacími prostředky (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky, hřebíkovými deskami apod.)§5a, 603_01_04.pdf 
Pražce (mostnice) Dřevěné podpory kolejí (příčné pražce, výhybkové pražce a mostnice)§5a, 603_01_05.pdf 
Podlahy, stěny, střechy, rámy§5a, 6Archiv TZÚS
03_01_06 - Zrušen
Ne
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy§5a03_02_01.pdf 
Dřevěné sloupy venkovního vedení 
 §6Archiv TZÚS
03_03 - Zrušen
Ano:
EN 14229
Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva. Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště. Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
Dřevo nastavované zubovitým spojem§5aArchiv TZÚS
03_04_01 - Zrušen
Ano:
EN 15497
Lepené dřevo§5a03_04_02.pdf 
Mostní prvky z lepeného dřeva§5a03_04_04.pdf 
Příhradové prvky a nosníky z lepeného dřeva spojované mechanickými spojovacími prostředky (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky, styčníkovými deskami s trny, hřebíkovými deskami apod.)§5a03_04_05.pdf 
Podlahy, stěny, střechy, rámy z křížem lepeného dřeva§5a03_04_06.pdf 

Schodiště z lepených prvků a nosné a nenosné lepené prvky schodišť včetně zábradlí zajišťující komunikaci mezi podlažími, nejsou určené do exteriérů – třída ohrožení 3 bez účinné chemické ochrany a jako únikové požární schodiště.
Schodišťová sestava sestává například ze stupňů, podest, schodnic, bočnic, nosné konstrukce, madel, zábradlí, upevňovacích prvků atd.
Některé dílce (např. stupně, podstupnice, bočnice) se používají také pro obklady schodů a jejich okolí. Obklady mohou být pochozí vodorovné a nepochozí vodorovné, svislé a šikmé, kde nosnou funkci plní jiné materiály (např. betonová schodiště, kovová schodiště, sendvičová aj.), potom se na tyto prvky vztahují všechny požadavky mimo únosnosti u pochozích nenosných ploch a mimo únosnosti a protikluznosti u obkladů nepochozích.

Při zabudování je nutné respektovat vlastnosti použitého nosného materiálu, zejména pevnost a pružnost.
§5a03_04_07.pdf 
Skládací a výsuvné půdní schody§5a03_04_08.pdf 
Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva. Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
kolíky§703_05_01.pdf 
vruty§703_05_02.pdf 
hřebíky§703_05_03.pdf 
svorníky§703_05_04.pdf 
Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné výrobky
Ocelové spojovací prostředky (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky aj.)§603_06_01.pdf 
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska) 
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)§5a03_07_01.pdf 
Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce
Spřažené dřevobetonové prefabrikované dílce§603_08_01.pdf 
Ocelové spojovací prostředky (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky aj.)§603_08_02.pdf 
Konstrukční spojovací prostředky§603_08_03.pdf