08. Stavební výrobky pro otvorové výplně

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách
Požárně odolné popřípadě kouřotěsné dveře (vyjma motoricky ovládaných dveří - viz TN 08.01.01.b) a příslušné zabudované kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků§508_01_01_a.pdf 
Požárně odolné, popřípadě kouřotěsné motoricky ovládané dveře (vyjma otočných - viz TN 08.01.01.a) a příslušné zabudované kování s použitím pro dělení požárních/kouřových úseků§508_01_01_b.pdf 
Motoricky ovládané dveře (s výjimkou otočných) a příslušné zabudované kování 
s použitím na únikových cestách (bez vlastností požární odolnosti a/nebo
kouřotěsnosti)
§508_01_01_c.pdf 
Požárně odolná případně kouřotěsná vrata a příslušné zabudované kování s použitím pro dělení požárních/ kouřových úseků§508_01_02.pdf 
Požárně odolná okna a příslušné zabudované kování§508_01_03.pdf 
Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení na požární / kouřové úseky a na únikových cestách, pro ochranu proti tlakové vodě
Kování pro dveře a vrata pro dělení na požární / kouřové úseky a na únikových cestách§5a08_02_01.pdf 
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání
Okna (neobsažená v poř. číslech 1 a 6)§708_03_01.pdf 
Dveře (neobsažené v poř. číslech 1 a 4)§708_03_02.pdf 
Vrata, brány, závory a mříže§7Archiv TZÚS
08_03_03 - Zrušen
Ano:
EN 13241-1
Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pouze pro použití uvnitř budov
Dveře (neobsažené v poř. číslech 1 a 3)§8Archiv TZÚS
08_04_01 - Zrušen
Ne
Vrata (neobsažená v poř. číslech 1 a 3)§8Archiv TZÚS
08_04_02 - Zrušen
Ano:
EN 13241-1
Zárubně 
Zárubně§708_05_01.pdf 
Střešní světlíky, střešní okna
a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - Výrobky vyžadující zkoušení - Výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
f) pro použití jiná
Střešní okna§5a,7,808_06_01_a_b_c_d_e_f.pdf 
Střešní světlíky§5a,7,808_06_02_a_b_c_d_e_f.pdf 
Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) vnější použití
 §8Archiv TZÚS
08_07 - Zrušen
Ano:
EN 13659