O nás

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (AO 204, OS 1020, TAB), byl pověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) koordinační činností autorizovaných osob/ oznámených subjektů/ subjektů pro technické posuzování v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, která zahrnuje zejména:

  • ustavení a řízení Komise koordinačního pracoviště, která je poradním orgánem ÚNMZ a koordinačního pracoviště;
  • zajištění informační komunikace mezi pracovními skupinami, ČOI a zástupci podnikatelské sféry;
  • zajišťování tvorby a aktualizaci technických návodů pro posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v pracovních skupinách AO
  • zajištění koordinovaného postupu oznámených subjektů podle CPR;
  • zajištění činnosti koordinačního pracoviště jako zrcadlové činnosti k poradní skupině oznámených subjektů pro CPR (AG NB);
  • předávání informací z evropských struktur českým autorizovaným osobám / oznámeným subjektům, organizování účasti specialistů v pracovních sektorových skupinách oznámených subjektů a pracovních skupinách EOTA;
  • zpracování a distribuce metodických materiálů.

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
Ředitel úseku
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků

Magdaléna Tomková

Telefon:
+420 286 019 437
Pozice:
Odborná asistentka
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků