06. Stavební výrobky ze skla

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene po povrchu
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1, A2, B, C, D, E / (A1 až E)3 F
c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - výrobky vyžadující zkoušení - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla 
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření plamene po povrchu
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1, A2, B, C, D, E
§5a06_01_01_a_b.pdf 
Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla 
- pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru u výrobků vyžadujících zkoušení
§706_01_02_c.pdf 
Tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilované sklo, izolační skla s požadavky reakce na oheň s úrovní A1 až E (zkouška nevyžadována), F a/nebo s požadavky na třídy namáhání střech při vnějším požáru u výrobků považovaných za vyhovující bez zkoušení§806_01_03_b_c.pdf 
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám nebo výbuchům
a) pro použití jako zasklení odolné proti střelám nebo výbuchům
b) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
c) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
d) pro použití jiná
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám nebo výbuchům pro použití jako zasklení odolné proti střelám nebo výbuchům
- Sklo bezpečnostní vrstvené v zaskleních odolných proti střeám a/nebo výbuchům
- Sklo bezpečnostní s polymerovou fólií odolné proti střelám
§5a06_02_01_a.pdf 
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní - Sklo bezpečnostní vrstvené pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují a pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku§706_02_02_b_c.pdf 

Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní tepelně tvrzené a smaltované tvrzené pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují a pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku

§706_02_03_b_c.pdf 
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní a bezpečnostní zasklení odolná proti střelám nebo výbuchům
a) pro použití jako zasklení odolné proti střelám nebo výbuchům
b)pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
c)pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
d)pro použití jiná
Sklo ploché nebo zakřivené bezpečnostní
- Sklo bezpečnostní tepelně tvrzené a smaltované tvrzené pro použití jiná
§806_02_04_d.pdf 
Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2
a) pro ostatní použití vystavená rizikům “při bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
b) pro použití týkající se úspory energie/nebo omezení hluku
Izolační skla neuvedená pod pořadovým číslem 1 a 2 a) pro ostatní použití vystavená rizikům “při bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují b) pro použití týkající se úspory energie/nebo omezení hluku§706_03_01_a_b.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3
a) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
b) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
c) pro použití jiná
Sklo ploché, stavební profilované pro stavební účely, neuvedené pod č. 1, 2, 3 vystavená rizikům bezpečnosti při užívání a daná předpisy a/nebo pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku. Výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla.§706_04_01_a_b.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.01.a.b Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla§806_04_01_c.pdf 
Sklo ploché, stavební profilované neuvedené v č. 1, 2, 3 s rizikem bezpečnosti při užívání a daná předpisy a/nebo použitá v souvislosti s úsporou energie a/nebo omezením hluku. Tepelně/chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité a tepelně zpevněné borosilikátové sklo§706_04_02_a_b.pdf 
Sklo ploché, stavební profilované neuvedené v č. 1, 2, 3 pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.02.a.b a skla upravená - tepelně a chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo, tepelně zpevněné borosilikátové sklo§806_04_02_c.pdf 
Sklo ploché, stavební profilované neuvedené v č. 1, 2, 3 s rizikem bezpečnosti při užívání a daná předpisy a/nebo použitá v souvislosti s úsporou energie a/nebo omezením hluku. Sklo vrstvené a vrstvené s LC-fólií.§706_04_03_a_b.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.03.a.b Sklo vrstvené a sklo vrstvené s LC-fólií§806_04_03_c.pdf 
Sklo ploché, stavební profilované neuvedené v č. 1, 2, 3 s rizikem bezpečnosti při užívání a daná předpisy a/nebo použitá v souvislosti s úsporou energie a/nebo omezením hluku. Sklo s polymerovou fólií.§706_04_04_a_b.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než uvedená v TN 06.04.04.a.b Sklo s polymerovou fólií§806_04_04_c.pdf 
Sklo ploché, stavební profilované neuvedené v č. 1, 2, 3 s rizikem bezpečnosti při užívání a daná předpisy a/nebo použitá v souvislosti s úsporou energie a/nebo omezením hluku. Sklo ochranné proti rtg záření.§706_04_05_a_b.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než jsou uvedena v TN 06.04.01.ab
Skla opracovaná (pískovaná, ledovaná, vybrušovaná, matovaná kyselinou)
§806_04_06_c.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než jsou uvedena v TN AO 06.04.01.ab Zrcadla§806_04_07_c.pdf 
Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1, 2 a 3 - pro použití jiná než jsou uvedena v TN AO 06.04.01.ab Skla lakovaná§806_04_08_c.pdf 

Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1,2 a 3
- pro ostatní použití vystavená rizikům "bezpečnosti při užívání" a na která se takové předpisy vztahují a/nebo
- pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
Sklo spékané (sintrované)

§706_04_09_a_b.pdf 

Sklo ploché a stavební sklo profilované pro stavební účely, neuvedené pod poř. číslem 1,2 a 3
- pro použití jiná než uvedená v TN 06.04.09a.b
Sklo spékané (sintrované)

§806_04_09_c.pdf 
Skleněné tvárnice a stěnové panely ze skleněných tvárnic
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A1, A2, B, C, D, E
(A1 až E)3 F
c) pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům
d) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují
e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
f) pro použití jiná
Skleněné tvárnice/dlaždice a stěnové panely ze skleněných tvárnic/dlaždic
a) pro použití v sestavách zasklení, na které se vztahují požadavky na požární odolnost  a/nebo
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1, A2, B, C, D, E a/nebo
c) pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům
§5a06_05_01_a_b_c.pdf 
Skleněné tvárnice/dlaždice a stěnové panely ze skleněných tvárnic/dlaždic
d) pro ostatní použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují a/nebo
e) pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku
§706_05_02_d_e.pdf 
Skleněné tvárnice/dlaždice a stěnové panely pro použití, s požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1 až E (bez vyžadované zkoušky), F a/nebo pro použití mimo ta, uvedená v TN 06.05.01 a 06.05.02§806_05_03_f.pdf